• 1055 hỏi đáp

    1014 câu hỏi mới nhận 1 câu hỏi đang trả lời 33 câu hỏi đã online 7 câu hỏi bị xóa

Danh sách đầu mối liên hệ kiểm soát TTHC cấp tỉnh-huyện

Stt

Tên cơ quan

Tên cán bộ

Chức vụ

ĐT di động

ĐT cố định

Email

1

Văn phòng UBND tỉnh

Trần Kha

Phó Chánh vp

0912444565

 

Honglua72@yahoo.com.vn

Đỗ Ngọc Lăng

Trưởng P.TC-HC

0913385997

Vũ Thị Lụa

Phó p.TC-HC

0919400467

2

Sở Công thương

Nguyễn Văn Minh

Phó Giám đốc

0912294587

3.648843

Nguyenvanminhct@gmail.com

Lê Văn Đông

Chánh VP

0913542413

3.643594

ledongsct@gmail.com

Trần Thị Thanh Thảo

Chuyên viên

0914815668

3.636629

thanhthaosct@gmail.com

3

Sở Tài nguyên – Môi trường

Đặng Văn Tác

Giám đốc

0913299200

3.841483

vpstnmtnd@gmail.com

Mai Văn Tín

Chánh VP

0912812231

3.840352

vu_the2000@yahoo.com

Vũ Văn Thể

Cán bộ VP

0983312610

8601224

 

4

Sở Giao thông – Vận tải

Nguyễn Quốc Hùng

Phó Giám đốc

0913518005

3.677268

Hungnq.sogtvt@namdinh.gov.vn

Nguyễn Hữu Cao

Phó văn phòng

0983019165

Huucao.sogtvt@namdinh.gov.vn

Lương Thành Nam

CV văn phòng

0913099379

Thanhnam.sogtvt@namdinh.gov.vn

5

Sở Giáo dục – Đào tạo

Đỗ Anh Xô

Phó Giám đốc

03503.60054

3.649567

doanhxo@yahoo.com

Lê Ngọc Nhâm

Phó VP

0986663124

tatthang.gd@gmail.com

Trần Tất Thăng

Phó VP

0912107389

 

6

Sở Kế hoạch – Đầu tư

Trần Anh Dũng

Phó Giám đốc

0913290645

3.630677

Anhdung07-th@yahoo.com

Ngô Văn Hùng

Phó Văn phòng

0945917067

3.632199

Minhtuan705@gmail.com

Đinh Văn Minh

Thanh tra

0976161919

3.645228

 

7

Sở Khoa học – Công nghệ

Phạm Văn Khôi

Phó giám đốc

0912294579

3.631809

khoikhnd@gmail.com

Bùi Thị Minh Nguyệt

Phó Văn phòng

0936190282

3.849709

btminhnguyet@yahoo.com

Lã Ngọc Anh

CV.Thanh tra

0919787580

3.865856

tinhdoncoina@yahoo.com

8

Sở Lao Đông, TB &XH

Phạm Đức Chính

Phó Giám Đốc

0913290673

3.830946

ducchinhnd@yahoo.com.vn

Lưu Văn Tuyển

Chánh VP

0912039413

3.846953

tuyensolaodongnd@gmail.com

Vũ Mạnh Dũng

Chuyên viên VP

0988905345

3.846953

dungsldnd@gmail.com

9

Sở Nông nghiệp & PTNT

Bùi Sỹ Sơn

Phó Giám đốc

0912231873

3.649596

 

Lã Viết Tân

Phó VP

0914243117

3.640067

Phạm Quốc Khánh

Chuyên viên VP

0945316252

3.640067

10

Sở Nội vụ

Nguyễn Danh Cường

Phó Giám đốc

0983288145

3.631445

doantrongtue@gmail.com

Đoàn Trọng Tuệ

Chánh VP

0989892377

3.500322

tranthuhang.snv@gmail.com

Trần Thị Hằng

Chuyên viên VP

0946080266

3.500322

 

11

Sở Tài chính

Đinh Lê Hoàn

Phó giám đốc

0903460520

3.648074

 

Nguyễn Văn Huynh

T.phòng TC

0912188042

3.637923

Phạm Thanh Bình

CV P.ng.sách

0936267799

 

12

Sở Văn hoá – TT & DL

Nguyễn Công Hiệp

Phó Giám đốc

0912945365

 

sovhttdlnamdinh@gmail.com

Đỗ Thế Đại

Chánh VP

0912440171

honghanhtran7987@gmail.com

Trần Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên VP

01694412345

 

13

Sở Tư pháp

Đoàn Văn Hùng

Giám đốc

0912.443235

3.840.067

Sotuphap.nd.tchcth@gmail.com

Nguyễn Văn Khoái

Chánh VP

0914.854867

3.849.381

Lê Thị Hà

Phó VP

0914.869348

3.529.295

14

Sở Thông tin & TT

Hoàng Thị Bích Hảo

Phó giám đốc

0916505888

3.500566

Haohb.sotttt@namdinh.gov.vn

Trần Thị Minh Hương

C. văn phòng

0948823106

3.631115

huongtt.sotttt@namdinh.gov.vn

Nguyễn Mạnh Khuyến

Cán bộ VP

0983267892

3.64662

khuyennm.sotttt@namdinh.gov.vn

15

Sở Xây dựng

Vũ Viết Thiệu

Phó Giám đốc

0913299235

3.648017

Soxaydungnd@vnn.vn

Trần Anh Giao

Chánh VP

0904385358

3.649677

Phạm Anh Tuấn

Chuyên viên VP

0982760686

3.649677

16

Sở Y tế

Bùi Thị Minh Thu

Phó Giám đốc

0915005373

3.631498

minhthusoytend@gmail.com

Đỗ Ngọc Dũng

Phó p.TC cán bộ

0912273473

3.631304

dongocdung1962@gmail.com

Doãn Thị Nga

T.phòng HC-QT

0983294735

3.631443

doanngasyt nd@yahoo.com.vn

17

Thanh tra tỉnh

Lê Quốc Chỉnh

Phó T. tra

0912894202

3.637.246

Hang1392003@yahoo.com

Đặng Huy Bình

Chánh VP

0915463723

3.840.888

Chu Thị Bích Hằng

Chuyên viên VP

 

3.600511

18

Ban Quản lý các KCN

Nguyễn Hưu Trọng

Phó ban

0912039627

3.68074

trongnh@izanamdinh.gov.vn

Trần Minh Hoan

Chánh VP

0915605809

3.68252

minhhoan.tran@gmail.com

Đinh Thị Thanh Bình

Cán bộ VP

0948366366

3.680806

thanhbinh2911@gmail.com

19

Công an tỉnh

Hoàng Thọ Mạnh

Đai tá - Phó GĐ

0913543989

3.891115

Longcchccand@gmail.com.vn

Hoàng Đức Thịnh

Đai tá-Chánh vp

 

3.89135

Đặng Huy Long

Cán bộ

0934349966

 

20

Thành phố Nam Định

Cao Thị Tính

Phó Chủ tịch

0912200685

3.849.540

vpubtpnd@yahoo.com.vn

Nguyễn Minh Thắng

Chánh VP

0912726821

3.864493

Hoàng Mai Đạt

Chuyên viên VP

0904911099

 

21

UBND huyện Nam Trực

Nguyễn Văn Nghĩa

Phó chủ tịch TT

0912455409

 

 

Nguyễn Văn Sinh

Phó V. phòng

0917838114

Trần Phương Thảo

CV văn phòng

0920038144

22

UBND huyện Trực Ninh

Hoàng Gia Vĩnh

P.Chủ tịch TT

0912762956

3.506128

phuongvptrucninh@gmail.com

Phạm Văn Đê

Chánh VP

0912559272

Nguyễn Xuân Phương

Chuyên viên VP

0943024129

23

UBND huyện Nghĩa Hưng

Sái Hồng Thanh

Phó Chủ tịch TT

0913344580

3.713054

saihongthanh@gmail.com

Trần Ngọc Sơn

Phó VP

0912450944

tnson67@gmail.com

Trần Hồng Diên

Chuyên viên VP

0984985434

tranhongdien68@gmail.com

24

UBND huyện Xuân Trường

Vũ Tuấn Dương

Phó Chủ tịch

0943058397

3.886945

Tranlanh79@gmail.com.vn

Trần Thị Lành

Phó V. phòng

0982822353

3.886891

nguyenminhnguyetxt@gmail.com.vn

Ng. Thị Minh Nguyệt

Chuyên viên VP

0945001667

 

 

25

UBND huyện Giao Thuỷ

Phạm Đức Tạ

Phó Chủ tịch TT

0915304148

 

Minhtuan.gt@gmail.com

Mai Tiến Dũng

Chánh VP

3.508166

Trần Văn Tuân

Chuyên viên VP

0985215699

26

UBND huyện Hải Hậu

Vũ Huy Hân

Phó Chủ tịch

0912459799

3.509171

manhdunghaihau@yahoo.com.vn

Nguyễn Mạnh Dũng

Chánh VP

0912159068

3.877143

Đặng Thị Hương

Phó P.Tư pháp

0912658335

3.877016

27

UBND huyện Mỹ Lộc

Trần Tất Nguyên

Phó Chủ tịch

0915190711

3.81052

 

Đặng Văn Hoàn

Chánh VP

3.50105

Nguyễn Thị Huệ

Cán bộ VT-LT

0912931062

28

UBND huyện Vụ Bản

Lương Quốc Tuấn

Phó Chủ tịch

0912039772

3.989055

 

Trần Trung Hiếu

Phó VP

0982820995

3.820016

Ngô Quốc Vịnh

Trưởng P.tư pháp

0915303319

3.820058

29

UBND huyện Ý Yên

Phạm Xuân Ngà

Phó Chủ tịch

0912812028

3.820056

ubndyy@gmail.com

Nguyễn Đức Du

Phó VP

0912133160

3.953577

hoanghiep186@yahoo.com

Vũ Hoàng Hiệp

Chuyên viên VP

0915302356

3.503172

 

30

Cục thi hành án dân sự tỉnh

Đinh Thanh Sơn

P. cục trưởng

01686343348

3.640168

Sondt.ndh@moj.gov.vn

Phạm Công Rĩnh

Phụ trách VP

0912283512

3.649981

Rinh.ndh@moj.gov.vn

Lê Chí Linh

Ch. viên VP

0904387873

3.649981

linhlc@moj.gov.vn

31

BCĐ về phòng chống tham nhũng tỉnh NĐ

Lê Hồng Khang

P. văn phòng

0915091455

3.845328

Khang1101@yahoo.com

Phạm Quốc Vương

Phụ trách P.HC

0912479196

3.845338

Chieudong20042000@yahoo.com

32

Liên minh hợp tác xã

Nguyễn Ngọc Ứng

Phó Chủ tịch

0912451308

3.849058

Lienminhnamdinh@gmail.com

Trần Văn Phiệt

Chánh v. phòng

0912693833

tranvanphietnd@gmail.com

Nguyễn Thị Trà

Chuyên viên

0915450285

tranguyen.nh@gmail.com

33

Bộ CHQS tỉnh Nam Định

Lê Xuân Thu

Đại tá-P.chỉ huy

0982558188

3.836837

 

Lương Văn Kiểm

Thượng tá. CVP

0915301290

3.846433

Trần Thị Hồng Gấm

Đại uý CN-VP

0912443449

 

34

Đài PT – TH tỉnh

Trần Anh Tú

Giám đốc

0913294757

3.643485

Cherry22_3@yahoo.com

Nguyễn Đức Long

Trưởng P.TC-HC

0912283639

3.649401

Vũ Anh Đào

CV P.TC-HC

0915659018

 

35

Cục Thuế tỉnh

Trần Thị Kim Dung

Phó cục trưởng

0912208259

3.843742

Ttkdung.ndi@gdt.gov.vn

Vũ Mạnh Hưng

Phó trưởng p. tt-ht

0903282219

3.868458

Vmhung.ndi@gdt.gov.vn

Trần Thị Lý

Chuyên viên p. HC-qt

01257372329

3.868458

Ttly.ndi@gdt.gov.vn

36

Bảo hiểm xã hội

Phạm Văn Khang

Trưởng P.TC-HC

0912443933

3.644708

vananhbhxhnd@gmail.com

Trịnh Vân Anh

Ch viên TC-HC

0915514847

37

Cục thống kê

Nguyễn Văn Tý

Cục Trưởng

0983828359

3.648566

nvtyndi@gso.gov.vn

Đào Mạnh Hùng

Trưởng p.TC-HC

0916040839

3.649717

Hoàng Thị Tuất

Cán bộ TC-HC

0913161268

3.649717

38

Ngân hàng nhà nước

Trần Mạnh Hùng

Phó Giám đốc

0912274696

3.601248

dvkim@gov.vn

Đặng Văn Kim

Trưởng p.HC

0912280971

3.848635

luong011284.@gmail.com

Ng. Trung Lương

Chuyên viên HC

0917838673

3.848635

 

39

Kho bạc nhà nước

Hoàng Huy Hùng

Phó Giám đốc

0904239545

3.844264

hunghh@vst.gov.vn

Phan Ngọc Thái

Trưởng p.TC

0913391592

3.845218

phanngocthai.kbnd@gmail.com

Ngô Thị Thanh Thuỷ

Chuyên viên

0915459935

3.845218

thuyndkbnn@gmail.com

40

BCH bộ đội biên phòng

Nguyễn Mạnh Hiển

Phó Tham mưu

0912194649

3.529068

 

Phạm Tuấn Anh

Phó Văn phòng

0982850133

3.529214

Trần Thị Vui

Văn thư

0917679079

 

41

Trường cao đẳng Sư phạm

Trần Duy Hưng

Phó hiệu trưởng

0912194688

3.643155

hungtamnd@yahoo.com

Vũ Tiến Vân

Trưởng p. HC-QT

0903281511

3.636626

vancdspnd@gmail.com

Đầu mối liên hệ kiểm soát TTHC cấp xã

Stt

Tên đơn vị

Cán bộ

Chức vụ

Điện thoại

Email

I

Thành phố Nam Định

 

 

 

 

1

UBND P. Trần Hưng Đạo

Nguyễn Thị Kim Duyên

Chủ tịch

0914.530.508

 

Nguyễn Thị Hoài Hương

Văn phòng

3.849.513

 

2

UBND P. Bà Triệu

Ngô Huy Mẫn

Chủ tịch

0903.292.580

 

Trần Thị Ngọc

Văn phòng

3.848.532

 

3

UBND P. Thống Nhất

Trần Đức Lợi

Chủ tịch

0912.284.775

 

Trần Trọng Nghĩa

Văn phòng

3.648.615

 

4

UBND P. Hạ Long

Đoàn Xuân Thuần

Chủ tịch

0912.137.397

 

Nguyễn Hồng Hạnh

Văn phòng

3.649.866

 

5

UBND P. Trần Tế Xương

Mai Thị Bích Ngọc

Chủ tịch

0982.261.220

 

Phùng Thị Thanh

Văn phòng

0976.836.323

 

6

UBND P. Văn Miếu

Vũ Văn Lai

Chủ tịch

0915.524.641

 

Lê Thị Thanh Sơn

Văn phòng

0944.932.788

 

7

UBND P. Vị Hoàng

Ngô Đức Thanh

Chủ tịch

0914.346.167

 

Nguyễn Thị Thanh Sơn

Văn phòng

0945.273.733

 

8

UBND P. Lộc Vượng

Trần Huy Tài

P. Chủ tịch

0912.898.125

 

Trần Văn Tính

Văn phòng

0904.246.128

 

9

UBND P. Phan Đình Phùng

Trần Thị Thu Hằng

Chủ tịch

01234.771.369

 

Đỗ Lan Hương

Văn phòng

0919.824.546

 

10

UBND P. Trần Quang Khải

Vũ Ngọc Tuyến

Chủ tịch

0912.849.514

 

Trần Thị Mai

Văn phòng

01233.833.612

 

11

UBND P. Cửa Bắc

Vũ Anh Tuấn

Chủ tịch

0904.216.856

 

Hoàng Thị Thuỳ Ninh

Văn phòng

0912.977.269

 

12

UBND P. Trường Thi

Lê Duy Hùng

P.Chủ tịch

0945.458.939

 

Trần Thị Vân

Văn phòng

3.849.870

 

13

UBND P. Năng Tĩnh

Đinh Thị Dung

Chủ tịch

0915.190.075

 

Vũ Thị Lệ Hằng

Văn phòng

0943.617.828

 

14

UBND P. Ngô Quyền

Nguyễn Thị Dân

Chủ tịch

0944.007.458

 

Trần Thị Xuân Hương

Văn phòng

01238.613.258

 

15

UBND P. Nguyễn Du

Đinh Văn Khoa

Chủ tịch

0913.058.881

 

Trần Quang Hiển

Văn phòng

0979.701.305

 

16

UBND P. Quang Trung

Lê Ngọc Thinh

Chủ tịch

0912.137.303

 

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Văn phòng

0904.113.688

 

17

UBND P. Trần Đăng Ninh

Nguyễn Trung Thông

Chủ tịch

0917.843.217

 

Trần Thị Hoa

Văn phòng

0917.838.593

 

18

UBND P. Lộc Hạ

Trần Văn Ban

Chủ tịch

0914.530.515

 

Hoàng Thị Phương

Văn phòng

0915.429.796

 

19

UBND P. Cửa Nam

Nguyễn Đình Thục

Chủ tịch

0913.058.849

 

Nguyễn Hưng Phú

Văn phòng

0932.264.461

 

 

UBND P. Vị Xuyên

Lưu Thu Hương

Chủ tịch

0913.344.687

 

 

Lê Lan

Văn phòng

0947.948.942

 

20

UBND P. Lộc an

Trần Duy An

Chủ tịch

0913.328.712

 

Vũ Thị Thuỳ Dương

Văn phòng

0912.808.462

 

21

UBND P. Lộc Hoà

Trần Đắc Tân

Chủ tịch

0916.047.442

 

Trần Công Cường

Văn phòng

0915.378.773

 

22

UBND P. Mỹ Xá

Trần Đình Tính

Chủ tịch

0904.152.286

 

Nguyễn Đình Thuận

Văn phòng

0915.450.419

 

23

UBND P. Nam Phong

Lê Xuân Hoàn

Chủ tịch

0912.209.459

 

Trần Nam Chung

Văn phòng

0976.888.762

 

24

UBND P. Nam Vân

Trần Nam Ngọc

Chủ tịch

0945.270.178

 

Hoàng Văn Tâm

Văn phòng

0904.096.383

 

II

Huyện Nam Trực

 

 

 

 

1

Xã Hồng Quang

Phan Văn Giang

P. Chủ tịch

0986.046.699

 

Nguyễn văn Ngọc

Cán bộ Tư pháp

0917.840.590

 

2

Xã Nam Hồng

Lưu Văn Tiến

P. Chủ tịch

01678.595.383

 

Vũ Xuân Ấn

Cán bộ Tư pháp

0918.183.102

 

3

Xã Nam Giang

Phạm Văn Đức

P. Chủ tịch

0936.397.408

 

Đỗ Anh Đăng

Cán bộ Tư pháp

0946.567.639

 

4

Xã Nam Hoa

Triệu Xuân Hoàng

Chủ tịch

0988.629.287

 

Đặng Ngọc Đệ

Cán bộ Tư pháp

01686.405.120

 

5

Xã Nam Thanh

Nguyễn Văn Ngoãn

P. Chủ tịch

0914.844.450

 

Phạm Văn Đông

Cán bộ Tư pháp

0912.114.826

 

6

Xã Nam Hải

Vũ Ngọc Chấn

P. Chủ tịch

0948.683.964

 

Nguyễn Mạnh Thường

Cán bộ Tư pháp

0945.802.004

 

7

Xã Nam Thái

Nguyễn Văn Huân

P. Chủ tịch

0917.342.032

 

Nguyễn Đức Huỳnh

Cán bộ văn phòng

0987.627.958

 

8

Xã Nam Lợi

Vũ Văn Tỉnh

Chủ tịch

0946.949.837

 

Phạm Thị Là

Cán bộ văn phòng

01256.298.988

 

9

Xã Tân Thịnh

Trần Văn Viển

P. Chủ tịch

3.504.919

 

Phạm Ngọc Châu

Cán bộ Tư pháp

0975.538.518

 

10

Xã Điền Xá

Đoàn Hữu Khánh

P. Chủ tịch

0988.208.879

 

Vũ Thanh Mai

Cán bộ Tư pháp

0942.425.759

 

11

Xã Điền Xá

Hoàng Ngọc Oánh

P. Chủ tịch

0904.731.215

 

Lê Văn Long

Cán bộ văn phòng

0979.253.748

 

12

Xã Nam Tiến

Đỗ Văn Tứ

P. Chủ tịch

0946.269.671

 

Nguyễn Huy Chính

Cán bộ văn phòng

01234.395.211

 

13

Xã Đồng Sơn

Tống Mạnh Ký

P. Chủ tịch

01692.237.386

 

Vũ Văn Chương

Cán bộ văn phòng

0942.641.359

 

14

Xã Bình Minh

Đỗ Thái Thơm

P. Chủ tịch

0988.354.586

 

Nguyễn Văn Mạnh

Cán bộ văn phòng

0978.274.406

 

15

Xã Nam Dương

Vũ Văn Báu

P. Chủ tịch

0942.572.502

 

Trần Văn Khải

Cán bộ văn phòng

0916.063.134

 

16

Xã Nghĩa An

Nguyễn Văn Nhự

P. Chủ tịch

0915.673.791

 

Phạm Văn Tác

Cán bộ Tư pháp

0988.929.998

 

17

Xã Nam Thắng

Nguyễn Văn Chiến

P. Chủ tịch

0912.875.806

 

Phùng Văn Điệt

Cán bộ Tư pháp

0912.875.976

 

18

Xã Nam Hùng

Phạm Văn Nam

P. Chủ tịch

0916.578.613

 

Mai Văn Tuấn

Cán bộ Tư pháp

0916.713.367

 

19

Xã Nam Mỹ

Đào Văn Thiết

P. Chủ tịch

01252.409.898

 

Nguyễn Xuân Đào

Cán bộ Tư pháp

0913.016.570

 

20

Xã Nam Cường

Đoàn Xuân Trường

P. Chủ tịch

0948.089.111

 

Phùng Trung Dự

Cán bộ văn phòng

0943.017.043

 

III

Huyện Trực Ninh

 

 

 

 

1

Thị trấn Cổ Lễ

Dương Văn Hữu

P. Chủ tịch

0917.837.751

 

Đinh Xuân Liệu

Văn phòng-Thống kê

3.881.666

 

2

Xã Trực Chính

Vũ Đức Mạnh

Chủ tịch

0915.807.507

 

Mai Xuân Thiều

Văn phòng-Thống kê

0947.930.836

 

3

Xã Trung Đông

Phạm Văn Vịnh

P. Chủ tịch

0942.542.017

 

Đỗ Xuân Dương

Văn phòng-Thông kê

0977.842.088

 

4

Xã Liêm Hải

Đinh Quang Vịnh

P. Chủ tịch

0169.895.303

 

Đinh Minh Hỹ

Văn phòng-Thông kê

0983.329.732

 

5

Xã Phương Định

Nguyễn Minh Khâm

P. Chủ tịch

0985.390.693

 

Đặng Văn Phú

Văn phòng-Thống kê

0945.051.554

 

6

Xã Việt Hùng

Trần Văn Thưởng

P. Chủ tịch

0916.296.676

 

Trần Văn Thả

Văn phòng-Thống kê

0916.541.356

 

7

Xã Trực Tuấn

Mai Văn Lịch

P. Chủ tịch

0914.849.471

 

Trần Ngọc Doanh

Văn phòng-Thống kê

01274.514.697

 

8

Xã Trực Đạo

Ngô Minh Tân

Chủ tịch

0915.673.250

 

Vũ Quang Vinh

Văn phòng-Thống kê

0948.822.446

 

9

Xã Trực Thanh

Cao Văn Tạo

P. Chủ tịch

3.506.866

 

Nguyễn Anh Tuấn

Văn phòng-Thống kê

01234.343.557

 

10

Xã Trực Nội

Vũ Cương Quyết

P. Chủ tịch

0944.022.197

 

Đỗ Thị Huệ

Văn phòng-Thống kê

0948.430.347

 

11

Xã Trực Hưng

Nguyễn Văn Hào

P. Chủ tịch

01277.958.042

 

Nguyễn Thị Xim

Văn phòng-Thống kê

0942.539.667

 

12

Xã Trực Khang

Tống Đức Long

P. Chủ tịch

0913.346.294

 

Trần Văn Thanh

Văn phòng-Thống kê

01695.977.868

 

13

Xã Trực Thuận

Nguyễn Xuân Khoát

P. Chủ tịch

0917.496.024

 

Nguyễn Văn Tiết

Văn phòng-Thống kê

01234.589.505

 

14

Xã Trực Thắng

Trần Văn Thuấn

P. Chủ tịch

0947.467.346

 

Trần Văn Lập

Văn phòng-Thống kê

0948.027.822

 

15

Xã Trực Đại

Phạm Quang Ba

P. Chủ tịch

0986.898.716

 

Vũ Quang Ưng

Văn phòng-Thống kê

0978.827.742

 

16

Xã Trực Thái

Nguyễn Văn Hiệp

P. Chủ tịch

0949.580.995

 

Đặng Duy Luân

Văn phòng-Thống kê

01692.322.383

 

17

Xã Trực Cường

Đằng Huy Lục

P. Chủ tịch

0942.394.358

 

Hoàng Văn Chinh

Văn phòng-Thống kê

0978.702.369

 

18

Xã Trực Mỹ

Ngô Văn Hưng

P. Chủ tịch

0987.926.875

 

Văn Văn Thiệm

Văn phòng-Thống kê

01687.051.659

 

19

Xã Trực Phú

Tạ Xuân Phú

P. Chủ tịch

0988.182.514

 

Nguyễn Ngọc Thành

Văn phòng-Thống kê

0983.055.082

 

20

Xã Trực Hùng

Đỗ Mạnh Hùng

Chủ tịch

0914.375.749

 

Hoàng Văn Đan

Văn phòng-Thống kê

0914.569.077

 

21

Thị trấn Cát Thành

Đỗ Thế Vi

P. Chủ tịch

0912.703.992

 

Nguyễn Trọng Hỷ

Văn phòng-Thống kê

01239.411.946

 

IV

Huyện Nghĩa Hưng

 

 

 

 

1

Xã Nghĩa Đồng

Vũ Ngọc Thanh

P.Chủ tịch

0917.839.281

 

Vũ Ngọc Thái

CBVP HĐND-UBND

0947.135.254

 

2

Xã Nghĩa Thịnh

Vũ Văn Vinh

P.Chủ tịch

0945.917.699

 

Trương Văn Nguyên

Cán bộ Tư pháp

0945.831.475

 

3

Xã Nghĩa Minh

Hoàng Quang Hưng

P.Chủ tịch

0942.103.284

 

Vũ Đình Bạo

Cán bộ Tư pháp

01669.596.235

 

4

Xã Nghĩa Thái

Nguyễn Văn Hồng

P.Chủ tịch UBND

0978.397.962

 

Nguyễn Thanh Thảng

CBVP HĐND-UBND

0984.463.101

 

5

Xã Hoàng Nam

Bùi Tiến Thời

P.Chủ tịch UBND

01258.247.234

 

Trần Xuân Hùng

Cán bộ Tư pháp

0985.526.779

 

6

Xã Nghĩa Châu

Vũ Kim Cách

P.Chủ tịch UBND

01237.152.688

 

Nguyễn Xuân Hương

CBVP HĐND-UBND

0976.574.313

 

7

Xã Nghĩa Trung

Trần Xuân Trung

Phó Chủ tịch UBND

0915.429.277

 

Phạm Duy Tiên

Cán bộ Tư pháp

0949.079.700

 

8

TT. Liễu Đề

Ngô Văn Khoan

P.Chủ tịch UBND

01232.988.945

 

Đồng Văn Luận

Cán bộ Tư pháp

0986.836.700

 

9

Xã Nghĩa Sơn

Vũ Văn Đăng

Chủ tịch

0915.191.081

 

Nguyễn Mạnh Hồng

Cán bộ Tư pháp

0988.144.304

 

10

Xã Nghĩa Lạc

Nguyễn Văn Thủy

P.Chủ tịch UBND

0984.788.046

 

Phạm Đức Huyên

CBVP UBND

0945.119.353

 

11

Xã Nghĩa Hồng

Nguyễn Đức Chính

P.Chủ tịch UBND

0985.817.300

 

Trần Văn Hưởng

Cán bộ Tư pháp

01685.431.366

 

12

Xã Nghĩa Phong

Nguyễn Văn Biểu

P.Chủ tịch UBND

01669.449.184

 

Hoàng Minh Phan

Cán bộ Tư pháp

0914.359.058

 

13

Xã Nghĩa Phú

Nguyễn Văn Dũng

P.Chủ tịch UBND

0915.524.090

 

Trần Văn Minh

Cán bộ Tư pháp

0985.825.584

 

14

Xã Nghĩa Tân

Nguyễn Thanh Quản

P.Chủ tịch UBND

0915.304.707

 

Lương Thanh Chiến

CB VP HĐND-UBND

0949.911.619

 

15

Xã Nghĩa Bình

Vũ Văn Cương

Chủ tịch UBND

0919.449.707

 

Hoàng Trọng Đoan

CBVP HĐND-UBND

0912.389.880

 

16

TT. Quỹ Nhất

Vũ Trọng Dương

Chủ tịch UBND

0912.283.197

 

Lại Văn Thọ

CBVP HĐND-UBND

03503.872.016

 

17

Xã Nghĩa Thành

Đỗ Xuân Vãng

P.Chủ tịch UBND

03503.505.633

 

Trần Thị Dung

CBVP HĐND-UBND

03508.650.010

 

18

Xã Nghĩa Lâm

Lê Văn Tình

P.Chủ tịch UBND

0943.977.734

 

Phạm Văn Lực

Cán bộ Tư pháp

0972.848.563

 

19

Xã Nghĩa Hùng

Mai Xuân Dương

P.Chủ tịch UBND

0912.354.824

 

Nguyễn Xuân Bắc

Cán bộ Tư pháp

0985.825.619

 

20

Xã Nghĩa Hải

Bùi Ngọc Thạch

P.Chủ tịch UBND

0912.693.754

 

Trần Văn Hà

CBVP HĐND-UBND

0914.381.787

 

21

Xã Nghĩa Lợi

Hoàng Văn Huấn

Chủ tịch UBND

03503.605.905

 

Lê Thanh Lợi

Cán bộ Tư pháp

0986.455.709

 

22

Xã Nghĩa Thắng

Nguyễn Thành Năm

P.Chủ tịch UBND

0916.024.919

 

Nguyễn Văn Toản

Cán bộ Tư pháp

0915.317.389

 

23

Xã Nghĩa Phúc

Trần Văn Lộc

P.Chủ tịch UBND

0982.873.755

 

Điền Tiến Dũng

Cán bộ Tư pháp

0977.854.886

 

24

Xã Nam Điền

Nguyễn Xuân Tuyến

P.Chủ tịch UBND

0913.345.903

 

Đoàn Văn Trình

CB VP HĐND-UBND

0916.542.815

 

25

TT.Rạng Đông

Nguyễn Tiến Thành

Chủ tịch UBND

03503.505.333

 

Nguyễn Trung Kiên

Cán bộ Tư pháp

03503.505.956

 

V

Huyện Xuân Trường

 

 

 

 

1

Xã Xuân Tân

Trần Văn Điềm

P.Chủ tịch UBND

01235.819.023

 

Cao Lê Khiên

Tư pháp - hộ tịch

0918.504.367

 

2

Xã Xuân Đài

Lê Hoàng Trọng

Chủ tịch UBND

03503.507.066

 

Nguyễn Thế Kiểm

Tư pháp - hộ tịch

0123.549.6494

 

3

Xã Xuân Phú

Nguyễn Văn Tấn

Chủ tịch UBND xã

0945.075.767

 

Đặng Ngọc Bích

Tư pháp-Hộ tịch

0913.346.518

 

4

Xã Thọ Nghiệp

Lê Thanh Huy

P.Chủ tịch UBND

0946.296.235

 

Hứa Sỹ Ninh

Công chức VP

0978.215.985

 

5

Xã Xuân Bắc

Lê Long Đĩnh

P.Chủ tịch UBND

0976.574.277

 

Đỗ Quang Tuấn

Tư pháp - hộ tịch

0912.927.150

 

6

Xã Xuân Trung

Trần Quang Trung

P.Chủ tịch UBND

0987.390.105

 

Mai Thị Thu Hiền

Công chức VP

0915.905.591

 

7

Xã Xuân Phương

Phan Thế Huynh

P.Chủ tịch UBND

0945.617.313

 

Phạm Hồng Danh

Tư pháp - hộ tịch

0918.942.480

 

8

Xã Xuân Châu

Phạm Văn Vinh

P.Chủ tịch UBND

0978.369.242

 

Nguyễn Xuân Thành

Công chức VP

0973.912.924

 

9

Xã Xuân Thành

Vũ Quang Trung

P.Chủ tịch UBND

0984.967.779

 

Bùi Xuân Khánh

Tư pháp - hộ tịch

0977.873.515

 

10

Xã Xuân Phong

Lê Quang Minh

P.Chủ tịch UBND

01696.262.489

 

Phạm Thị Thiện

Tư pháp - hộ tịch

0902.156.266

 

11

Xã Xuân Thủy

Phạm Thanh Lưu

P.Chủ tịch UBND

0916.130.487

 

Nguyễn Thị Mai

Tư pháp - hộ tịch

0915.224.777

 

12

Xã Xuân Hồng

Phan Thế Vinh

P.Chủ tịch UBND

0987.475.222

 

Nguyễn Thế Tuyền

Tư pháp - hộ tịch

0945.762.085

 

13

Xã Xuân Thượng

Nguyễn Văn Đức

P.Chủ tịch UBND

0982.887.961

 

Đỗ Văn Minh

Tư pháp - hộ tịch

0983.240.999

 

14

Xã Xuân Ngọc

Nguyễn Công Định

P.Chủ tịch UBND

0912.693.120

 

Vũ Văn Chuyên

Tư pháp - hộ tịch

0912.825.849

 

15

Thị trấn Xuân Trường

Trần Phú Kiểu

P.Chủ tịch UBND

0913.135.487

 

Hoàng Thọ Luật

Tư pháp - hộ tịch

0914.815.640

 

16

Xã Xuân Kiên

Mai Ngọc Thu

P.Chủ tịch UBND

0914.842.342

 

Bùi Ngọc Khích

Tư pháp - hộ tịch

0985.909.886

 

17

Xã Xuân Tiến

Mai Văn Tân

P.Chủ tịch UBND

03503.885.303

 

Lê Văn Đồng

Công chức VP

03503.762.009

 

18

Xã Xuân Ninh

Phạm Mạnh Thường

P.Chủ tịch UBND

0915.194.582

 

Phạm Xuân Dương

Tư pháp - hộ tịch

 

 

19

Xã Xuân Vinh

Trần Thanh Năm

P.Chủ tịch UBND

0916.290.784

 

Vũ Thị Ngọc Chi

Tư pháp - hộ tịch

0915.184.975

 

20

Xã Xuân Hòa

Phạm Xuân Đài

P.Chủ tịch UBND

0942.380.252

 

Nguyễn Văn Chung

Tư pháp - hộ tịch

0912.790.913

 

VI

Huyện Giao Thuỷ

 

 

 

 

1

Xã Giao Lạc

Đặng Văn Đại

P.Chủ tịch

0988.651.944

 

Phan Thị Tuyết

Cán bộ Văn phòng

0978.928.197

 

2

Xã Giao Thịnh

Phạm Đức Thành

P.Chủ tịch

0984.873.302

 

Nguyễn Văn Hiệp

Cán bộ Tư pháp

0986.439.947

 

3

Xã Giao Long

Trần Hữu Nhạc

P.Chủ tịch

0984.870.265

 

Nguyễn Ngọc Thú

Cán bộ Văn phòng

0983.711.266

 

4

Thị trấn Quất Lâm

Trần Mạnh Công

P.Chủ tịch

0978.537.773

 

Trần Văn Danh

Cán bộ Tư pháp

0912.841.296

 

5

Xã Giao Phong

Đặng Văn Luyện

P.Chủ tịch

0979.893.205

 

Cao Thế Yên

Cán bộ Văn phòng

0915.438.002

 

6

Xã Giao Yến

Nguyễn Viết Trình

P.Chủ tịch

0984.945.933

 

Lưu Công Nhương

Cán bộ Văn phòng

01214.081.294

 

7

Thị trấn Ngô Đồng

Tô Xuân Thành

P.Chủ tịch

0912.836.216

 

Phạm Ngọc Khôi

Cán bộ Tư pháp

0934.660.965

 

8

Xã Giao Hải

Trần Văn Cảnh

P.Chủ tịch

0989.348.547

 

Mai Văn Thảo

Cán bộ Văn phòng

0984.338.021

 

9

Xã Giao Nhân

Đặng Xuân Nghị

P.Chủ tịch

0917.842.366

 

Phạm Duy Lan

Cán bộ Tư pháp

0978.461.419

 

10

Xã Giao Hà

Tô Ngọc Liên

P.Chủ tịch

0982.896.420

 

Bùi Tài Vụ

Cán bộ Văn phòng

0989.323.196

 

11

Xã Hồng Thuận

Trần Hải Lý

P.Chủ tịch

01693.860.778

 

Trần Quốc Tương

Cán bộ Tư pháp

0166.883.917

 

12

Xã Giao An

Trần Ngọc Hiện

P.Chủ tịch

01686.637.674

 

Đoàn Cao Xạ

Cán bộ Tư pháp

0973.716.237

 

13

Xã Giao Thanh

Trần Trọng Phẩm

P.Chủ tịch

0916.634.555

 

Bùi Thanh Phong

Cán bộ Văn phòng

0919.120.040

 

14

Xã Giao Xuân

Trần Văn Liên

Chủ tịch

0986.663.213

 

Phạm Ngọc Khảm

Cán bộ Văn phòng

0979.980.529

 

15

Xã Giao Châu

Đỗ Huy Phổ

P.Chủ tịch

0987.483.621

 

Phạm Viết Quý

Cán bộ Văn phòng

01683.126.434

 

16

Xã Giao Tân

Đoàn Văn Cân

P.Chủ tịch

0978.419.454

 

Vũ Tân Cương

Cán bộ Văn phòng

0986.339.315

 

17

Xã Hoành Sơn

Doãn Đình Tri

P.Chủ tịch

0934.618.212

 

Phạm Văn Đoái

Cán bộ Tư pháp

0985.519.743

 

18

Xã Bạch Long

Vũ Minh Nhương

P.Chủ tịch

0979.746.055

 

Nguyễn Quang Hiệu

Cán bộ Tư pháp

0976.895.021

 

19

Xã Giao Thiện

Trần Đức Căn

P.Chủ tịch

0943.904.161

 

Mai Xuân Thành

Cán bộ Tư pháp

0916.428.377

 

20

Xã Giao Tiến

Hoàng Trung Dũng

P.Chủ tịch

0983.450.482

 

Phạm Thanh Truyền

Cán bộ Tư pháp

0914.656.099

 

21

Xã Giao Hương

Vũ Ngọc Long

P.Chủ tịch

0974.703.682

 

Trần Việt Khanh

Cán bộ Văn phòng

0987.614.419

 

22

Xã Bình Hoà

Nguyễn Văn Yên

P.Chủ tịch

0976.651.643

 

Nguyễn Văn Diễn

Cán bộ Văn phòng

01686.137.008

 

VII

Huyện Hải Hậu

 

 

 

 

1

Thị trấn Yên Định

Nguyễn Xuân Thuỷ

P. Chủ tịch

0350.3509.717

 

Đỗ Văn Nghĩa

Cán bộ Tư pháp-HT

0915.363.030

 

2

Thị trấn Cồn

Vũ Văn Sỹ

P. Chủ tịch

0982.789.193

 

Nguyễn Ngọc Vĩ

Cán bộ Tư pháp-HT

0978.287.008

 

3

Thị trấn Thịnh Long

Lê Mạnh Đương

P. Chủ tịch

0979.898.078

 

Phạm Văn Than

Cán bộ Văn phòng

0973.172.035

 

4

Xã Hải An

Phạm Đắc Canh

P. Chủ tịch

0943.529.389

 

Trần Thanh Thu

Cán bộ Tư pháp-HT

0978.122.744

 

5

Xã Hải Anh

Nguyễn Xuân Khoát

P. Chủ tịch

0123.379.886

 

Phạm Văn Cải

Cán bộ Tư pháp-HT

0984.099.521

 

6

Xã Hải Bắc

Lê Duy Dương

P. Chủ tịch

0975.396.148

 

Nguyễn Văn Thắng

Cán bộ Tư pháp-HT

0984.749.255

 

7

Xã Hải Cường

Trần Văn Viện

P. Chủ tịch

0917.837.189

 

Nguyễn Văn Thanh

Cán bộ Tư pháp-HT

0975.122.831

 

8

Xã Hải Châu

Phạm Văn Điệp

P. Chủ tịch

0916.588.341

 

Phạm Đức Ruệ

Cán bộ Tư pháp-HT

0987.568.190

 

9

Xã Hải Chính

Nguyễn Thanh Tuấn

P. Chủ tịch

0984.147.614

 

Phạm Quang Hùng

Cán bộ Tư pháp-HT

0987.390.746

 

10

Xã Hải Đông

Nguyễn Văn Hoà

P. Chủ tịch

0983.130.895

 

Nguyễn Trung Tá

Cán bộ Văn phòng

0917.840.001

 

11

Xã Hải Đông

Trần Văn Thiệm

P. Chủ tịch

0986.337.723

 

Trần Thanh Huyền

Cán bộ Văn phòng

0982.878.132

 

12

Xã Hải Giang

Nguyễn Hồng Quang

P. Chủ tịch

0979.785.604

 

Trần Quốc Khánh

Cán bộ Tư pháp-HT

0982.785.634

 

13

Xã Hải Hà

Nguyễn Hùng Vương

P. Chủ tịch

0915.427.647

 

Nguyễn Ngọc Mỹ

Cán bộ Tư pháp-HT

0168.646.7234

 

14

Xã Hải Hoà

Mai Văn Tấn

P. Chủ tịch

03503.876.065

 

Vũ Ngọc Dương

Cán bộ Tư pháp-HT

0915.701.812

 

15

Xã Hải Hưng

Lương Văn Hiền

P. Chủ tịch

0943.660.243

 

Trịnh Quyết Tiến

Cán bộ Tư pháp-HT

0987.973.928

 

16

Xã Hải Long

Phạm Hồng Thái

Chủ tịch

0986.794.016

 

Lại Quang Duy

Cán bộ Văn phòng

0988.100.683

 

17

Xã Hải Lộc

Cao Đức Thiệp

Chủ tịch

0988.446.999

 

Phạm Viết Ngận

Cán bộ Văn phòng

0988.213.262

 

18

Xã Hải Lý

Vũ Viết Lý

P. Chủ tịch

0912.415.139

 

Nguyễn Văn Dũng

Cán bộ Tư pháp-HT

0984.819.373

 

19

Xã Hải Minh

Phạm Văn Phú

P. Chủ tịch

0125.517.3398

 

Nguyễn Thanh Hải

Cán bộ Tư pháp-HT

0914.649.479

 

20

Xã Hải Nam

Mai Khải Hoàn

P. Chủ tịch

0912.865.501

 

Trần Văn Hiên

Cán bộ Tư pháp-HT

0917.790.748

 

21

Xã Hải Ninh

Lưu Văn Lưỡng

P. Chủ tịch

0987.055.014

 

Phạm Minh Tiến

Cán bộ Tư pháp-HT

0169.589.9250

 

22

Xã Hải Phong

Phạm Thế Vinh

P. Chủ tịch

0917.838.540

 

Đồng Văn Kiền

Cán bộ Tư pháp-HT

0979.875.780

 

23

Xã Hải Phú

Dương Trung Tính

P. Chủ tịch

0915.961.368

 

Trần Văn Đài

Cán bộ Tư pháp-HT

0164.630.8286

 

24

Xã Hải Phúc

Phạm Đình Chiến

Chủ tịch

0915.438.679

 

Vũ Duy Nghị

Cán bộ Văn phòng

0985.751.578

 

25

Xã Hải Phương

Trần Văn Kỳ

P. Chủ tịch

0912.825.861

 

Phạm Văn Thỉnh

Cán bộ Văn phòng

0123.425.7478

 

26

Xã Hải Quang

Vũ Mạnh Thắng

P. Chủ tịch

0916.025.013

 

Phạm Văn Thám

Cán bộ Tư pháp-HT

0987.165.455

 

27

Xã Hải Sơn

Bùi Thanh Miện

P. Chủ tịch

0985.453.898

 

Nguyễn Đức Quận

Cán bộ Tư pháp-HT

0914.557.991

 

28

Xã Hải Tân

Đinh Văn Tư

Chủ tịch

0917.514.717

 

Mai Quang Hưng

Cán bộ Tư pháp-HT

0982.874.982

 

29

Xã Hải Tây

Trần Công Ích

Chủ tịch

0919.425.549

 

Lê Văn Nhượng

Cán bộ Tư pháp-HT

0350.3509.977

 

30

Xã Hải Thanh

Nguyễn Văn Duẩn

Chủ tịch

0916.049.819

 

Nguyễn Xuân Lục

Cán bộ Tư pháp-HT

0917.708.513

 

31

Xã Hải Toàn

Nguyễn Xuân Chiến

P. Chủ tịch

0977.323.477

 

Trần Vô Sản

Cán bộ Tư pháp-HT

0976.549.917

 

32

Xã Hải Triều

Bùi Công Tiên

P. Chủ tịch

0912.762.925

 

Trần Minh Phương

Cán bộ Văn phòng

0986.896.755

 

33

Xã Hải Trung

Nguyễn Văn Chiến

P. Chủ tịch

0918.027.389

 

Nguyễn Văn Sứ

Cán bộ Tư pháp-HT

0916.022.230

 

34

Xã Hải Vân

Hoàng Văn Thuấn

P. Chủ tịch

0988.612.250

 

Đoàn Tiến Dũng

Cán bộ Tư pháp-HT

0165.873.2848

 

35

Xã Hải Xuân

Hà Duy Hải

P. Chủ tịch

0917.784.059

 

Phạm Văn Hồng

Cán bộ Tư pháp-HT

0985.305.711

 

VIII

Huyện Mỹ Lộc

 

 

 

 

1

Xã Mỹ Tân

Nguyễn Hữu Lệ

P.chủ tịch UBND

0912.663.208

 

Bùi Như Tuyến

Cán bộ văn phòng

0912.825.410

 

2

Xã Mỹ Trung

Mai Đình Thân

P.chủ tịch UBND

0945.917.267

 

Trần Xuân Phóng

Cán bộ văn phòng

0945.868.399

 

3

Xã Mỹ Phúc

Trần Đức Luyện

P.chủ tịch UBND

0917.481.827

 

Trần Văn Thể

Cán bộ văn phòng

0912.910.371

 

4

Xã Mỹ Hà

Phạm Quang Vụ

P.chủ tịch UBND

0916.196.757

 

Trần Văn Hà

Cán bộ văn phòng

0945.372.810

 

5

Xã Mỹ Thắng

Trần Sỹ Nghị

P.chủ tịch UBND

0943.767.108