Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
  • Lê Văn Linh gửi ngày 10/09/2011

    Hưởng bảo hiểm khi nghỉ việc

    Tôi sinh tháng 11/1966. Tôi là giáo viên THPT, mã ngạch 15-113. Hiện đang hưởng lương bậc 7 hệ số 4,32 Tôi vào nghề từ ngày 1/3/1991. Hết tập sự ngày 1/3/1993. Tôi tham gia dạy học liên tục từ 1/3/1991 cho đến nay. Tôi có tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp theo qui định như các giáo viên trong trường. Tôi xin hỏi: 1/ Tôi được hưởng thâm niên giáo viên như thế nào? Cụ thể mỗi tháng tôi được lính số tiền phụ cấp thâm niên là bao nhiêu? 2/ Do bị áp lực công việc quá cao. Tôi muốn làm thủ tục xin nghỉ việc trong tháng 10/2011... Xem chi tiết >>

  • Trang
  • 1