Lĩnh vực Quản lý đất đai
  • Phạm Công gửi ngày 13/08/2012

    Hỏi về QUyền sử đụng đất

    Gia đình tôi có thửa đất sử dụng ổn định và được cấp GCNQSD đất ngày 27/12/2011 theo bản đồ địa chính lập năm 1992 diện tích là 1025 m2. Nhưng nay tại bản đồ đo đạc hiện trạng sử dụng đất theo thông tư số 21/2011 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường thì diện tích là: 1184,9 m2. Không lấn chiếm và cũng không có tranh chấp biên giới, ranh giới thửa đất cũng không thay đổi. Nay tôi muốn tách thửa thì tách theo diện tích cũ hay diện tích mới để phù hợp với quy định của pháp luật. Xem chi tiết >>

  • Trang
  • 1