Thủ tục hành chính khác
  • Phạm văn Tình gửi ngày 07/09/2011

    Vv đổi tên tỉnh nam hà sang nam định

    Thưa các anh chị. Tỉnh huyện trực ninh tỉnh nam định trước kia là huyện nam ninh tỉnh nam hà. Vì vậy giấy khai sinh của con tôi ghi nơi sinh là nam hà. Nhưng đến khi nhà tôi chuyển hộ khẩu vào Lâm Đồng thì lại ghi nơi sinh là Nam Định. Vậy việc ghi nơi sinh ở giấy khai sinh và sổ hộ khẩu không khớp nhau có ảnh hưởng đến việc học hành sau này của cháu không. Tôi xin chân thành cản ơn Xem chi tiết >>

  • Trang
  • 1