• Người hỏi: Phạm THị Thoan gửi ngày 09/11/2011

    Địa chỉ: 36a Vị xuyên thành phố Nam Định

  • chế độ cán bộ

    Tôi có em đang công tác tại phòng Tài chính cấp huyện. Đã tốt nghiệp đại học Tài chính - Kế toán hệ dài hạn chính quy năm 1989. Em tôi về công tác ở doanh nghiệp năm 1990. Tháng 9/2003 có quyết định tuyển dụng của sở nội vụ Tỉnh Nam định về trường học với mã ngạch 06.031 (kế toán viên). Tháng 1/2004 có quyết định của chủ tịch UBND huyện chuyển về công tác tại phòng tài chính kế hoạch đến nay. Vậy với mã ngạch của em tôi được xếp vào cán bộ công chức hay viên chức.

  • Trả lời: Ban quản trị (Cổng thông tin điện tử tỉnh) ngày 15/11/2011

  • Về câu hỏi của bạn chúng tôi trả lời như sau: Theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã ngạch 06.031 là công chức. Vậy với mã ngạch 06.031 thì em của bạn là cán bộ công chức.
    Chào bạn

  • Đã xem : 12498 lần