• Người hỏi: NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG gửi ngày 14/10/2011

    Địa chỉ: Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh

  • Đề nghị đăng tải lịch công tác của tỉnh vào sáng thứ Sáu hàng tuần.

    Tôi thường xuyên vào Website của UBND tỉnh Nam Định để tìm kiếm thông tin và biết được lãnh đạo UBND tỉnh giao ban vào chiều thứ Năm hàng tuần; để tiện xây dựng lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND huyện xin đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải lịch công tác của lãnh đạo UBND tỉnh vào sáng thứ Sáu hàng tuần. Trân trọng cảm ơn.

  • Trả lời: Ban quản trị ((Quản trị Cổng thông tin điện tử tỉnh)) ngày 31/10/2011

  • Về đề nghị của bạn. Chúng tôi đã liên hệ với phòng Tổng hợp của Văn phòng UBND tỉnh và được biết lãnh đạo UBND tỉnh giao ban vào chiều thứ Năm hàng tuần. Sáng thứ sáu chuyên viên phòng Tổng hợp, tổng hợp lại và trình lãnh đạo ký. Vì vậy lịch công tác của lãnh đạo UBND chúng tôi chỉ có thể đưa sớm nhất vào chiều thứ 6 hàng tuần.
    Chào bạn, chúc bạn sức khoẻ công tác tốt.

  • Đã xem : 10919 lần
Hỏi đáp cùng lĩnh vực