• Người hỏi: Hoàng Thi Chi gửi ngày 08/10/2011

  Địa chỉ: xóm 9- Xuân Thành - Xuân Trường

 • Chính sách thu hút nguồn nhân lực được đào tào của tỉnh

  Theo như các tỉnh bạn sau khi sinh viên tốt nghiệp loại giỏi đều được tỉnh hộ trợ kinh phí giống như 1 phần thưởng cho sinh viên khi ra trường về làm việc tại tỉnh nhà, xin cho hỏi ở tinh mình có không?. Thứ 2 sinh viên muốn làm nhà nước nhung không biết trong tỉnh nơi nào thiếu, muốn biết thì làm thé nào đây? Như tôi tốt nghiệp loại giỏi bằng kỹ sư Nuôi trồng thúy sản thì nơi nào còn chỗ cho tôi vào làm việc

 • Trả lời: Ban quản trị (Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nam Định) ngày 31/10/2011

 • Vấn đề bạn hỏi chúng tôi trả lời như sau:
  1. Theo chúng tôi được biết hiện tại tỉnh Nam Đinh chưa có chính sách hỗ trợ kinh phí cho sinh viên tốt nghiệp loại giỏi như bạn khi về tỉnh công tác.
  2. Hàng năm Sở nội vụ đều có thông báo tuyển dụng cán bộ, công chức theo đó bạn có nhu cầu tuyển dụng vào làm việc tại một đơn vị nào đó thuộc tỉnh Nam Định, bạn có thể theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng để được biết về nhu cầu vị trí việc làm, trình độ chuyên môn, chuyên ngành cần tuyển. Ngoài ra, việc bạn quan tâm bạn có thể tham khảo thông tin tại Trang TTĐT Sở Nội vụ qua địa chỉ: http://sonoivu.namdinh.gov.vn.
  Trân trọng.

 • Đã xem : 12321 lần