• Người hỏi: doan van cong gửi ngày 27/09/2011

  Địa chỉ: namgiang,nam truc, nam dinh

 • nhung doi tuong duoc di dao tao sau dai hoc

  Những đối tượng được đi đào tạo sau đại học

 • Trả lời: Ban quản trị (Cổng thông tin điện tử tỉnh) ngày 17/11/2011

 • Ngày 25 tháng 10 năm 2010 tỉnh Nam Định đã ban hành công văn số 453/UBND-VP8 của UBND tỉnh Về việc cử cán bộ, công chức đi đào tạo sau đại học. Chúng tôi xin trích dẫn các điều kiện cán bộ, công chức tỉnh Nam Định được đi học sau đại học ở tất cả các ngành, lĩnh vực như sau để bạn có thể tham khảo.
  - Cán bộ, công chức được cử đi đào tạo sau đại học phải là người chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; thuộc kế hoạch đào tạo sau đại học của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
  - Cán bộ, công chức có thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên và có ít nhất 3 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ;
  - Đi đào tạo đúng chuyên ngành đã đào tạo ở bậc đại học (hệ chính quy) hoặc chuyên ngành phù hợp với vị trí công tác hiện đang đảm nhiệm;
  - Cán bộ, công chức không quá 40 tuổi tính từ thời điểm cấp có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo;
  - Có cam kết tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, công tác sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 3 lần thời gian đào tạo.
  Trân trọng.

 • Đã xem : 11663 lần