• Người hỏi: phạm thị hoaid gửi ngày 24/09/2011

    Địa chỉ: nghĩa thành nghĩa hưng nam định

  • chứng minh thư

    Em muốn hỏi là em bị mất chứng minh thư thì làm lại mất bao nhiêu thời gian ạ? Và làm ở đâu?

  • Trả lời: Ban quản trị (Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định) ngày 31/10/2011

  • Vấn đề bạn hỏi. Bạn có thể đến phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Nam Định để làm thủ tục làm lại chứng minh thư nhân dân. Ngoài ra chúng tôi đã tra cứu giúp bạn thủ tục hành chính đối với việc thay cấp lại CMND, bạn có thể đọc và thực hiện theo hướng dẫn có tại liên kết sau: http://namdinh.gov.vn/Thutuc/24/955/THU-TUC-CAP-LAI-CHUNG-MINH-NHAN-DAN-TAI-CONG-AN-TINH.aspx.
    Chào bạn.

  • Đã xem : 12339 lần