• Người hỏi: Phạm văn Tình gửi ngày 07/09/2011

  Địa chỉ: Lâm đồng

 • Vv đổi tên tỉnh nam hà sang nam định

  Thưa các anh chị. Tỉnh huyện trực ninh tỉnh nam định trước kia là huyện nam ninh tỉnh nam hà. Vì vậy giấy khai sinh của con tôi ghi nơi sinh là nam hà. Nhưng đến khi nhà tôi chuyển hộ khẩu vào Lâm Đồng thì lại ghi nơi sinh là Nam Định. Vậy việc ghi nơi sinh ở giấy khai sinh và sổ hộ khẩu không khớp nhau có ảnh hưởng đến việc học hành sau này của cháu không. Tôi xin chân thành cản ơn

 • Trả lời: Ban Quản trị (Quản trị Cổng TTĐT tỉnh) ngày 15/09/2011

 • Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi có ý kiến như sau:
  Để thống nhất giữa giấy khai sinh và hộ khẩu, bạn nên thay đổi lại hộ khẩu cho cháu bé. Thủ tục này thực hiện ở cấp xã, phường, thị trấn nơi bạn đang đăng ký hộ khẩu thường trú. Chúng tôi đã tra cứu giúp bạn thủ tục hành chính đối với việc thay đổi hộ tịch cho người dưới 14 tuổi của tỉnh Lâm Đồng, bạn có thể đọc và thực hiện theo hướng dẫn có tại liên kết sau: http://www.lamdong.gov.vn/vi-VN/congdan/Lists/ThuTuc/DispForm.aspx?ID=586&Source=%2fvi-VN%2fcongdan%2fPages%2fdefault.aspx%3fq%3d%26c%3d%26cr%3d1%26o%3d26%26page%3d3
  Chào bạn.

 • Đã xem : 13570 lần