• Người hỏi: ngo thuy linh gửi ngày 04/09/2011

  Địa chỉ: thanh pho nam dinh

 • Tim noi dung quyet dinh so 707/qd-ub cua ubnd tinh nam dinh

  xin hoi cac anh chi quan tri trang web co the gui cho toi duong link cua quyet dinh so 707/qd-ub ngay 07/06/2007 cua ubnd tinh nam dinh Toi xin tran thanh cam on !

 • Trả lời: Ban Quản trị (Quản trị Cổng TTĐT tỉnh) ngày 05/09/2011

 • Câu hỏi của bạn, chúng tôi có ý kiến sau:
  1- Câu hỏi phải ghi đầy đủ thông tin câu hỏi bằng Tiếng Việt có dấu.
  2- Về văn bản bạn muốn tìm, chúng tôi đang liên hệ với Văn phòng UBND tỉnh tại Email: vpubnd@namdinh.gov.vn để đề nghị cung cấp văn bản trên. Ngay khi nhận được câu trả lời, chúng tôi sẽ đăng lên Cổng TTĐT tỉnh tại địa chỉ http://namdinh.gov.vn/Tailieu/Quyetdinh.aspx và http://qppl.namdinh.gov.vn.
  Trân trọng thông báo!

 • Đã xem : 2473 lần