• Người hỏi: trần quang hiệp gửi ngày 01/09/2011

  Địa chỉ: yên minh ý yên nam định

 • đơn giá đền bù giải phóng mặt bằng

  chào các anh chị !cho tôi hỏi về quy định về giá bồi thường hỗ trợ đất đai tài sản khi thu hồi đất vĩnh viễn trên địa bàn tỉnh nam đinh căn cứ theo quyết định nào của chủ tịch UBND tỉnh?xin anh chị gửi quyết định đó của tỉnh vào email của tôi.xin chân thành cám ơn !

 • Trả lời: Ban quản trị (Quản trị Cổng TTĐT tỉnh) ngày 09/09/2011

 • Câu hỏi của bạn chúng tôi trả lời như sau:
  Bạn có thể tham khảo và ra cứu về giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Nam Định theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ban hành ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định theo đường liên kết sau: http://congbao.namdinh.gov.vn/Home/Details.aspx?DocumentID=45
  UBND tỉnh cũng đã ra quyết định về việc ban hành Quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2011 theo đường liên kết sau: http://congbao.namdinh.gov.vn/Home/Details.aspx?DocumentID=49
  và các phụ lục giá đất đính kèm:
  http://congbao.namdinh.gov.vn/Home/Details.aspx?DocumentID=50
  http://congbao.namdinh.gov.vn/Home/Details.aspx?DocumentID=51
  http://congbao.namdinh.gov.vn/Home/Details.aspx?DocumentID=52
  http://congbao.namdinh.gov.vn/Home/Details.aspx?DocumentID=53
  http://congbao.namdinh.gov.vn/Home/Details.aspx?DocumentID=54
  http://congbao.namdinh.gov.vn/Home/Details.aspx?DocumentID=55
  http://congbao.namdinh.gov.vn/Home/Details.aspx?DocumentID=56
  http://congbao.namdinh.gov.vn/Home/Details.aspx?DocumentID=57
  http://congbao.namdinh.gov.vn/Home/Details.aspx?DocumentID=58
  http://congbao.namdinh.gov.vn/Home/Details.aspx?DocumentID=59
  http://congbao.namdinh.gov.vn/Home/Details.aspx?DocumentID=60
  http://congbao.namdinh.gov.vn/Home/Details.aspx?DocumentID=61

  Chúc bạn sức khỏe.

 • Đã xem : 3227 lần
Hỏi đáp cùng lĩnh vực