• Người hỏi: Phan Mạnh Việt gửi ngày 31/08/2011

  Địa chỉ: 10b Ngõ Văn Nhân- TP Nam Định

 • Về việc giải quyết dứt điểm khen thưởng tổng kết kháng chiến tồn đọng

  Tại sao trên trang điện tử của tỉnh không có Công văn số: 837/BTĐKT- VIII ngày 27 tháng 5 năm 2011 của Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương. Và tại sao tỉnh không đưa văn bản hướng dẫn giải quyết khen thưởng kháng chiến còn tồn đọng lên mục thi đua khen thưởng

 • Trả lời: Ban quản trị (Quản trị Cổng TTĐT tỉnh) ngày 02/09/2011

 • Nội dung của Bạn hỏi, chúng tôi trả lời như sau:
  1- Công văn số 837/BTĐKT-VIII ngày 27/5/2011 vì đây là văn bản của Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương gửi các đơn vị có liên quan, vừa không phải là văn bản quy phạm pháp luật vừa không phải là văn bản của tỉnh ban hành do đó Cổng TTĐT không đăng văn bản này.
  2- Tại sao không đưa văn bản hướng dẫn gải quyết khen thưởng kháng chiến còn tồn động lên mục thi đua khen thưởng.
  Hiện tại, Cổng TTĐT tỉnh đang dần hoàn thiện, đã đăng tải nhiều Văn bản QPPL của tỉnh. Tuy nhiên có nhiều văn bản các đơn vị chưa chuyển để đăng lên trên Cổng TTĐT để phục vụ nhân dân. Việc này chúng tôi sẽ làm việc với các cơ quan chức năng để đăng tải trong thời gian tới.
  Cám ơn và chúc sức khỏe Bạn.

 • Đã xem : 2408 lần