• Người hỏi: Hồng Ánh gửi ngày 29/08/2011

  Địa chỉ: Nam Trực - Nam Định

 • Thời hạn nộp hồ sơ thi tuyển công chức năm 2011

  Cho em hỏi khi nào thì hết thời hạn nộp hồ sơ thi tuyển công chức năm 2011 vậy ạ?

 • Trả lời: Ban quản trị (Quản trị Cổng TTĐT tỉnh) ngày 05/09/2011

 • Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi có ý kiến như sau:
  Trong mục II- "Thời gian địa điểm thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức" ở Thông báo số 95/TB-UBND ngày 22/6/2011 của UBND tỉnh đã ghi rõ thời gian bán và thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển là từ ngày 27/6/2011 đến hết ngày 27/7/2011.
  Bạn có thể tải, xem toàn văn nội dung Thông báo trên tại liên kết: http://sonoivu.namdinh.gov.vn/Tailieu/default.aspx ở mục có tiêu đề: Thông báo tuyển dụng công chức năm 2011 đăng tải ngày 22/6/2011.
  Chuc bạn thành công!

 • Đã xem : 2916 lần