• Người hỏi: Phạm Công gửi ngày 13/08/2012

  Địa chỉ: Nam Định

 • Hỏi về QUyền sử đụng đất

  Gia đình tôi có thửa đất sử dụng ổn định và được cấp GCNQSD đất ngày 27/12/2011 theo bản đồ địa chính lập năm 1992 diện tích là 1025 m2. Nhưng nay tại bản đồ đo đạc hiện trạng sử dụng đất theo thông tư số 21/2011 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường thì diện tích là: 1184,9 m2. Không lấn chiếm và cũng không có tranh chấp biên giới, ranh giới thửa đất cũng không thay đổi. Nay tôi muốn tách thửa thì tách theo diện tích cũ hay diện tích mới để phù hợp với quy định của pháp luật.

 • Trả lời: Kiểm soát TTHC (Phòng Kiểm soát TTHC) ngày 13/08/2012

 • Chúng tôi đã nhận được câu hỏi của ông và xin trả lời như sau:
  Theo quy định Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh Nam Định chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về các vấn đề liên quan đến TTHC và thực hiện TTHC. Vấn đề ông hỏi không thuộc thẩm quyền của chúng tôi.
  Đề nghị ông liên hệ với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của cấp huyện nơi cư trú để hỏi về những vấn đề liên quan.
  Trường hợp ông muốn tham khảo TTHC về tách thửa đất, ông có thể tham khảo tại địa chỉ sau: http://namdinh.gov.vn/Thutuc/default.aspx
  Trường hợp khi ông thực hiện TTHC mà phát sinh những vướng mắc, đề nghị ông phản ánh về Văn phòng UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý kịp thời theo quy định./.

 • Đã xem : 12210 lần