• Người hỏi: pham thi khanh linh gửi ngày 06/04/2012

  Địa chỉ: hai anh hai hau nam dinh

 • chứng minh thư

  năm nay cháu 15 tuổi, hiện đang học lớp 9. cháu muốn hỏi là cháu đã được làm chứng minh thư được chưa?

 • Trả lời: Ban quản trị (Cổng thông tin điện tử tỉnh) ngày 07/04/2012

 • CMND là một loại giấy tờ tùy thân của công dân do cơ quan công an có thẩm quyền chứng nhận về những đặc điểm riêng và nội dung cơ bản của mỗi công dân trong độ tuổi do pháp luật quy định, nhằm bảo đảm thuận tiện việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong đi lại và thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ VN.
  Theo Nghị định của Chính phủ số 05/1999/NĐ-CP ngày 3-2-1999, CMND có giá trị sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp. Công dân VN từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ VN (sau đây gọi tắt là công dân) có nghĩa vụ đến cơ quan công an nơi đăng ký hộ khẩu thường trú làm thủ tục cấp CMND theo quy định của nghị định này. Mỗi công dân chỉ được cấp một CMND và có một số CMND riêng.
  Trường hợp của bạn hỏi, bạn đã 15 tuổi bạn có thể đến cơ quan công an nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để làm CMND.

 • Đã xem : 13120 lần